Ihrisko je určené pre deti od 8 do 15 rokov. Pre mladšie deti len v sprievode rodičov.

Ihrisko je určené pre deti od 8 do 15 rokov. Pre mladšie deti len v sprievode rodičov.