3. Medzinárodný deň Materských centier – 10.10.2012

16.10.2012 13:35

Tradícia je niečo, čo v materskom, či rodinnom centre určite nesmie chýbať. Každá mama, každý otec, každý starý rodič a v neposlednom rade aj každé dieťa, ktoré do materského, či rodinného centra vstúpi, v ňom zanechá kúsok seba. Tradícia jedného centra sa tak postupne buduje a „nabaľuje“ na rôzne krúžky, aktivity, oslavy, či podujatia J

 

Všetci v rodinnom centre Ovečka sme sa preto aj tento rok opäť tešili na už tretiu oslavu Dňa materských centier. Tradične sme tento deň oslávili sprístupnením našich priestorov verejnosti – Dňom otvorených dverí. Pozvaní boli všetci, ktorí si chceli naše priestory obzrieť, či vyskúšať, no aj tí, ktorí ich dôverne poznajú. Dokonca nás navštívila aj Trenčiansko-teplická televízia, ktorá vo svojom vysielaní informovala svojich divákov o našich aktivitách. Do centra zavítali aj nové mamičky so svojimi ratolesťami. Mamičky sa porozprávali, detičky sa pohrali a my sa na všetkých tešíme kedykoľvek v budúcnosti a veríme, že najneskôr o rok sa opäť stretneme v Rodinnom centre Ovečka.

Autor: Miška