Vysvätenie Ovečky a stretnutie s našim pánom farárom

25.01.2010 16:37

Dňa 2.2.2010 o 10:00 sa uskutoční stretnutie s našim pánom farárom, ktorý nám nielen vysvätí Ovečku, ale zároveň sa s ním počas diskusie porozprávame o aktuálnych spoločenských témach a tiež vytvoríme priestor pre nadviazanie spolupráce našej farnosti a Ovečky.

Vítaní budú všetci rodičia aj s detičkami.

Farnosť Trenčianske Teplice