Rodinné centrum Ovečka

 

Adresa: Nádražná 10, 914 51 Trenčianske Teplice

mail: rcovecka@gmail.com

tel.: 0907/746 463, 0903/864 529

IČO: 42145783

DIČ: 2022918051

číslo účtu: 0275513753/0900

 

Sme registrovaným občianskym združením.