22. apríl - Deň Zeme

04.05.2010 21:54

Aj Ovečka je priateľom Zeme :-) V spolupráci s mestom Trenčianske Teplice sme sa zapojili aj my do projektu Zelené mesto.

Najprv sme sa sústredili na nebezpečný odpad, ako vybité batérie, či žiarovky a lieky, ktoré k nám môžu mamičky, ale aj ostatní nosiť. Deti do kontaktu s týmto odpadom neprichádzajú, pretože je v miestnosti, kam deti nechodia. Po naplnení nádob určených na tento odpad sa o bezpečné „vyhodenie“ postaráme v spolupráci s Technickými službami v meste.

Neskôr nás pán primátor oslovil, či by sme nemali záujme triediť odpad, čoho sme sa hneď chytili a tentokrát sa mesto postaralo o to, aby sme mali aj adekvátne nádoby na tento odpad. Dostali sme štyri plastové nádoby, ktoré sú farebne rozlíšené.

Do žltej nádoby dávame plasty a tetrapaky (keďže tých sa okolo detí nájde vždy dostatok).

Do modrej nádoby dávame papier (toho máme tiež dostatok z kreslenia, strihania, vyrábania...).

Do zelenej kam by malo ísť sklo (ktorého také množstvá my však nevyprodukujeme) sme sa rozhodli dávať použité plienky.

A červená nádoba nám ostala na komunálny odpad.

Mestu veľmi pekne ďakujeme za milý darček aj za dôveru a veríme, že aj mamičky ktoré nás navštívia v budúcnosti sa budú tomuto nápadu tešiť a nie ho zavrhovať. Veď to predsa robíme pre seba :-)