Čo prináša JOGA deťom

19.04.2014 13:12

Cvičenie jogy prináša deťom všetkých vekových skupín aktívny pohyb, radosť, vnútorné naplnenie a sebavedomie. V nesúťaživom prostredí učí joga empatii a harmónii, živé deti skľudní a tie menej aktívne naopak povzbudí k činnosti. Hravá forma detskej jogy môže byť tiež skvelým kompenzačným doplnkom všetkých súťažných športov vašich detí a to v priebehu celého ich vývoja až do dospelosti.Hodiny jogy pre deti sú úplne odlišné od tých pre dospelých. Pri cvičení beháme, skáčeme, šantíme, spievame si pesničky, rozprávame básničky, hráme sa na zvieratká, na písmenká, na číslice atď. Pri tom všetkom sa ešte učíme správne a ohľaduplne zaobchádzať so svojím telom. Jogové pozície s deťmi cvičíme väčšinou dynamickou formou, nezaraďujeme dlhé výdrže. Vždy ich prispôsobujeme veku dieťaťa a jeho schopnostiam. Používame rôzne spestrenie napr. aromaterapiu a hravé masáže, ktoré si deti robia navzájom.

Cvičením jogy deti získajú:

 •  Pevnejšie a zdravšie telo
 •  Správne držanie tela
 •  Lepšiu koordináciu, rovnováhu
 •  Lepšie sústredenie a koncentráciu
 •  Lepšie vnímanie a ovládanie tela
 •  Kvalitnejší a často aj dlhší spánok - schopnosť relaxovať
 •  Jednoduchšie zvládanie stresových situácii
 •  Bohatšiu predstavivosť a fantáziu
 •  Pozitívne naladenie a sebavedomie
 •  Úctu k sebe a k prostrediu, v ktorom žijú
 •  Základ pre celoživotnú duševnú pohodu a zdravie


Viac informácií: www.yogashala.sk alebo tel.: 0949 374 331

Pozor!

Novy kurz začína už 24.04.2014 o 16.00 hod. v RC Ovečka (za pekného počasia budeme cvičiť vonku). Pozývame deti a rodičov na prvú nezáväznú hodinu.