2011 - Kedy začíname aktivity

05.01.2011 09:40

V novom roku pokračujeme v kurzoch a pravidelných aktivitách nasledovne:

Angličtina pre deti: 10.1 (pondelok) o 17.45 v Ovečke

Vodný aerobik pre mamičky a babičky: 12.1 (streda) o 16.30 v Kúpeľnom rehabilitačom bazéne

Malí muzikanti: 13.1 (štvrtok) o 16.00 v Ovečke

Profilaktická príprava: 14.1 (piatok) o 17.00 v Ovečke

Tvorivé dielne pre mamičky: 18.1 (utorok) o 16.00 na ZŠ

Plavecká príprava pre deti: 18.1 (utorok) o 18.00 na ZŠ

 

Taktiež začíname novou aktivitou pre deti od 18 mesiacov "Šikovné ručičky" - hry s plastelínou. Šikovné ručičky môžu prísť každý utorok o 10.00 do Ovečky, kde si budú hravou formou precvičovať jemnú motoriku.

 

Všetky kurzy a aktivity sú otvorené, v prípade záujmu sa môžete nahlásiť priamo na danej aktivite. Bližšie info môžete získať na t.č.:0903/864 529 alebo mailom na rcovecka@gmail.com. Tešíme sa na Vás!