Malí muzikanti

27.10.2010 14:27

Na známosť sa všetkým dáva,

že kurz pre "Malých muzikantov" sa otvára!

 

Malí muzikanti budú spievať, tancovať, na hudobné nástroje hrať a spoločne sa zabávať. Popri tom sa i veľa nového naučia :-)

 

ZAČÍNAME:

4.11 (štvrtok) o 16:00 Kurz pre škôlkarov

                    o 17:00 Kurz pre neškôlkarov

Cena kurzu (10 lekcií): 15 €/dieťa

Prihlásiť sa môžete priamo na kurze alebo mailom na rcovecka@gmail.com.

Tešíme sa na Vás!