Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme

08.09.2015 14:09

Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme 

Aj tohtoročný 9. september je Medzinárodným dňom povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS), ktorý je následkom konzumácie alkoholu počas tehotenstva a podľa vyjadrení odborníkov postihne na Slovensku ročne približne dvestopäťdesiat detí. Na Slovensku začína osvetová kampaň s názvom “9 mesiacov 0 promile”. Súčasťou kampane, ktorá v rôznych obmenách beží už štvrtý rok, je distribúcia letákov vo vybraných puboch a reštauráciách, prevádzkovanie stránkywww.promileinfo.sk a bezplatná mobilná aplikácia ProMile Lady.Partnermi kampane sú Únia materských center SR a OZ Prima, ktoré sa zaoberá závislosťami.

Po prvýkrát sa stal 9. september pripomienkou prevencie pred pätnástimi rokmi, v roku 1999 a odvtedy sa počas neho v mnohých krajinách organizujú rôzne akcie, niekde dokonca presne o 9,09 zvonia zvony. Jeho posolstvom je odkaz, aby saženy počas tehotenstva zdržali pitia akéhokoľvek množstva alkoholu a aby im na to prostredie, v ktorom žijú, vytváralo podmienky a podporovalo ichFAS je súbor telesných a mentálnych vývojových porúch ľudského plodu, ktoré vznikajú následkom príliš veľkej konzumácie alkoholických nápojov v tehotenstve. V USA a v Európe vzniká FAS u asi 0,2 –1, 5 narodených detí z 1 000.