Míľa pre mamu 2014

12.05.2014 16:48

májová sobota je už tradične na celom Slovensku vyhradená obľúbenému podujatiu pre celé rodiny. Míľa pre mamu sa v Trenčianskych Tepliciach v tomto roku konala už po piaty krát. Podujatie pripravilo Rodinné centrum Ovečka v spolupráci s Mestom Trenčianske Teplice, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu a Kúpeľmi Trenčianske Teplice.

Mamičky dobrovoľníčky už od rána pripravovali všetko tak, aby celá akcia prebehla v radostnej atmosfére a zanechala u účastníkov príjemné zážitky. Aj vďaka vydarenému počasiu a rôznorodému programu a aktivitám sa určite podarilo naplniť cieľ, ktorý si dali členovia Rodinného centra Ovečka.

Samotný program začal slávnostným otvorením, kde vystúpil primátor mesta PhDr. Štefan Škultéty a tiež Ing. Andrea Puskailler, riaditeľka kúpeľov. Deti zo základnej umeleckej školy, Základnej školy A. Bagara a tiež z materskej školy pripravili program, ktorý bol určený najmä mamičkám, ale samozrejme aj ostatným návštevníkom a účastníkom podujatia. Po ich milých vystúpeniach bola odštartovaná míľová prechádzka centrom mesta. Deti mali možnosť potešiť sa z jazdy na koníkoch, tvorivým dielňam, kde si vyrobili čelenku alebo maľovaným zvieratkám na tvári. Ďalší program pripravili hostia Festivalu ruskej kultúry, zatancovali a zaspievali deti z Moskvy. Program vyvrcholil obľúbenou tombolou a po zotmení ohňostrojom.

Počas celého podujatia sa mohli účastníci registrovať a svojou účasťou prispieť k celoslovenskému rekordu účasti na Míli pre mamu v Trenčianskych Tepliciach. V tomto roku sa v našom meste registrovalo 409 ľudí, na celom Slovensku to bolo 27 543. Rovnako ako každý rok, aj v tomto roku bolo možné prispieť na chod a činnosť materských a rodinných centier na Slovensku prostredníctvom verejnej zbierky „Ďakujem, že si mama“.

Rodinné centrum Ovečka ďakuje všetkým mamám – dobrovoľníčkam, ktoré podujatie pomohli pripraviť, všetkým oteckom a starým rodičom, ktorí sa starali o deti, keď ich maminy nemohli, všetkým organizáciám, ktoré prispeli svojim programom alebo odmenami pre účinkujúcich a účastníkov a tiež všetkým, ktorí prispeli cenami do tomboly.

 

FOTO