Návšteva z Olomouca

20.09.2011 09:02

V uplynulý víkend sme mali možnosť u nás privítať dve rodinky z partnerského Rodinného centra Heřmánek Olomouc. Cieľom ich návštevy bolo vidieť, akým spôsobom funguje naša Ovečka, zaujímali sa o našu činnosť a aktivity. Spoločne sme zdieľali naše bežné problémy, ale tiež sme sa vzájomne pochválili so svojimi úspechmi a radosťami. V závere stretnutia sme konštatovali, že v oboch našich krajinách narážame na podobné problémy týkajúce sa sociálneho zabezpečenia rodín, nedostatky v právnej ochrane detí a tiež potrebu posilnenia postavenia materských a rodinných centier.

Našim hosťom sme mali možnosť ukázať prorodinnú politiku nášho mesta, ktorú ohodnotili ako príkladnú. Spolu s nami sa zúčastnili výstupu na vyhliadku Jeleň, ktorú okrem iných organizovalo Mesto Trenčianske Teplice. Mali možnosť si prezrieť naše mesto a využiť jeho možnosti. Navštívili Kúpeľný park, využili niektoré relaxačné služby, deti sa spoločne vyšantili na detskom ihrisku. No a k tomu všetkému nám prialo aj počasie.

Počas víkendu boli všetci naši hostia ubytovaní v hoteli na Kristoff Plaza, kde sa im veľmi páčilo. Týmto ďakujeme vedeniu hotela za ich nezištnú pomoc pri ubytovaní a starostlivosti o našich hostí! Veľmi si to vážime!

Koláž 1

Koláž 2