O krôčik bližšie k „nášmu“ detskému parku vďaka spoločnosti Procter and Gamble

16.10.2012 11:55

Priestory nášho centra sú situované v časti mesta Trenčianske Teplice, kde nemáme možnosť zabezpečiť deťom vonkajší výbeh. Ihriská, ktoré v Tepliciach máme sú buď na sídlisku, alebo na opačnom konci v kúpeľnom parku.  Dlho sme sa zamýšľali, čo s tým spraviť. Oslovili sme preto Kúpele Trenčianske Teplice a požiadali ich o „zapožičanie“ priestoru v centre mesta, v bezprostrednej blízkosti pešej zóny pri Lipke ústavy, kde chceme vybudovať detský park.

 

Samozrejme, na vybudovanie ihriska sú potrebné financie a práve z tohto dôvodu sme využili príležitosť a zapojili sme sa do súťaže organizovanej spoločnosťou Procter and Gamble v DM drogerie markt. Nakupovaním výrobkov Procter and Gamble sa nám podarilo získať tretie miesto medzi ostatnými zapojenými materskými a rodinnými centrami na Západnom Slovensku. Touto cestou sme vyhrali 1000 eur na naše nové ihrisko.

Šek nám prišli odovzdať zástupcovia spoločnosti Procter and Gamble, 10. októbra  a sme veľmi vďační za takúto príležitosť, pretože financie na ihrisko sa získavajú pomerne ťažko. Ďakujeme.

 

Veríme, že sa nám podarí získať dostatok financií, aby sme mohli postaviť detský park, ktorý bude pre všetky deti v meste.