Oslávili sme 1. narodeniny

30.11.2010 21:02

V Ovečke sme oslávili naše prvé narodeniny! Pripravili sme obrovskú tortu s Ovečkou a občerstvenie pre všetkých hostí. A tých prišlo veru neúrekom!

Na úvod sme poďakovali všetkých našim priaznivcom a sponzorom. Následne dostal slovo pán primátor a tiež naša krsná mamina Darinka. Pán primátor nás povzbudil do ďalšej práce, pri ktorej opätovne prisľúbil svoju pomoc. Naša krsná mama zdôraznila potrebu podpory rodín a ich jednoty v našom meste, čo je aj cieľom Ovečky.

Pripili sme si „dospeláckym“ aj detským šampanských,  deti sfúkli sviečky na torte.  Nasledovala zábava detí, prezentácia, našej činnosti formou fotografii a spoločné príjemné posedenie.

Na záver môžeme len konštatovať, že oslava sa vydarila na jednotku, rovnako ako prvý rok našej existencie. Pripravili sme množstvo akcií, kurzov a podujatí nielen pre deti ale aj pre celé rodiny. Za prvý rok prešlo našimi priestormi  skoro 3 000 rodičov, starých rodičov a detí.

Prehľad návštevnosti

      MESIAC       RODIČIA        DETI         SPOLU

XII.09

100

101

201

I.10

145

177

322

II.10

142

183

325

III.10

158

176

334

IV.10

123

161

284

V.10

158

180

338

VI.10

102

120

222

VII.10

48

65

113

VIII.10

81

112

193

IX.10

66

100

166

X.10

170

187

357

XI.10

180

222

402

SPOLU

1473

1784

3257