Podmienky predaja na Zimnej burze oblečenia a detských vecí

02.11.2012 20:50

 

Zber vecí: 21.11. 2012    od 10.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00.

Burza: 22. – 24.11. 2012,

štvrtok a piatok od 10.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00,

sobota             od 10.00 do 12.00.

Vydávanie vecí: podľa dohody

Miesto: vedľa RC Ovečka na Nádražnej 10, Trenčianske Teplice (bývalé priestory kvetinárstva La Rose).

Predávané veci: zimné ošatenie pre deti aj dospelých, sezónne oblečenie, zimná obuv, hračky, drobné potreby pre deti.

Športové potreby pre deti, kočíky, stoličky, postieľky a pod. je možné inzerovať na nástenke v priestoroch konania burzy bez účtovania manipulačného poplatku. Z priestorových dôvodov prosíme tieto veci nenosiť na burzu – nebudú Vám prebrané!

Predávajúci: prinesie vyčistené veci, označené kódom v tvare XY 00 (XY – iniciály vlastného mena a 00 – poradové číslo veci podľa spísaného zoznamu) a 2 zoznamy s predávanými vecami. Zoznam musí obsahovať názov predávanej veci a jej kódové označenie. Max. počet predávaných vecí je 50 ks/osoba.

Manipulačný  poplatok: za každú vec predávanú do 10,- eur sa účtuje poplatok 10 centov, nad 10,01 eur je poplatok 50 centov. Poplatok sa účtuje pri preberaní vecí a nevracia sa. Členovia RC Ovečka  majú zľavu 50 %.

V prípade ďalších otázok volajte prosím na tel. 0907/74 64 63.