Rozhovor s primátorom

24.11.2010 11:52

Ponúkame Vám rozhovor, ktorý bol zverejnený v časopise Materské centrá - október 2010.

 

MINI INTERVIEW: Tri otázky pre primátora ústretového k rodinám

 

PhDr. Štefan Škultéty – primátor krásneho kúpeľného mestečka v Trenčianskom kraji – Trenčianskych teplíc. Mesta ústretového k rodinám a k aktívnym mamám. Koncom minulého roka založili miestne mamy za podpory mesta Rodinné centrum Ovečka. „Keďže mesto nedisponovalo vhodnými priestormi, tak sme si našli tie naše a keďže máme dosť vysoký nájom, mesto sa zaviazalo, že nám ho do konca roka bude platiť. Pomáhajú nám aj inak, tlačia pre nás rôzne materiály, pomáhali pri organizovaní Míle pre mamu. Spolupracujeme spolu aj na projekte "Vstúpte s dieťaťom.“ hovorí Michaela Fedorová z RC Ovečka. Na vytvárenie postojov v samospráve a vytváranie dobrých vzťahov s MVO majú veľký vplyv samotní ľudia v samospráve, ich názory a postoje k problémom nás ostatných.

Redakcia položila pánovi primátorovi tri otázky:

1. Na úvod sa Vás opýtam takú filozofickú otázku, aký význam majú mladé rodiny s deťmi pre mesto, obec. Prečo si podľa Vás najviac zasluhujú pozornosť zo strany spoločnosti ?

Sám som mladý človek s dvoma deťmi, takže podporujem akúkoľvek aktivitu mladých rodín s deťmi. Investíciu do mladých rodín s deťmi vnímam ako investíciu do budúcnosti mesta. Čím viac ich bude, a čím spokojnejšie budú, tým lepšie pre mesto. A aj z tohto dôvodu mesto vybudovalo dve nové detské ihriská, rekonštruovalo materskú školu ako aj základnú školu. Podpora mladých ľudí je jedna z našich priorít.

2. Koncom minulého roka založili aktívne mamy v Trenčianskych tepliciach RC Ovečka. Ako vnímate Vy ako miestny politik takúto aktivitu miestnych mám?

V princípe podporujeme každú dobrú a prospešnú iniciatívu. „Naše maminy“ prišli s jasnou predstavou, čo chcú robiť a ako chcú robiť. A samozrejme aký význam to prinesie nielen pre mamičky a ockov, ale aj pre ďalšie spoločenské skupiny v našom meste. Ja osobne veľmi oceňujem iniciatívu mamičiek. Chytili sa samé iniciatívy, pripravili projekt, zohnali množstvo sponzorov. Hneď na začiatku dokázali udržateľnosť tohto projektu.

3. Ako pomáha mesto RC Ovečka dnes a ako by ste si vedel predstaviť spoluprácu povedzme o 5 rokov ?

Samozrejme aj mesto prispieva určitou čiastkou. V podstate mesto primárne hradí náklady za prenájom priestorov v ktorých „naša“ Ovečka pôsobí. A potom je to spolupráca pri bezplatnom vypožičaní techniky a aktívna spolupráca pri organizovaní rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí organizavaných v našom meste.