Spoznajme svet v materských centrách

06.10.2010 09:32

Mother Centre International Network for Empowerment) uzrela svetlo sveta v Nemecku pred 10timi rokmi. Tento rok, práve 10. októbra budú stovky rodičov a priaznivcov materských centier vo viac ako 100 materských centrách v 11tich krajinách sveta (Argentína, Bulharsko, Česká Republika, Maďarsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Rusko, Slovensko a Spojené štáty Americké) oslavovať náš prvý Medzinárodný deň materských centier. Práve v tomto roku sa bude oslava niesť v duchu Nemecka, kolísky hnutia materských centier. V materských centrách zúčastnených krajín sa budú konať rôzne aktivity (deň otvorených dverí, medzinárodný olovrant, spev, divadielka a podobne). Možno tieto sprievodné akcie nebudú obrovské a ohromujúce, no budú organizované so srdcom. Tak ako každodenná práca v materských centrách po celom svete.

Medzinárodná sieť materských centier MINE (The

Linda Juergens z Národnej asociácie Materských centier v USA: “Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vyzdvihli prepojenie práce v našej úžasnej sieti matiek a materských centier.”

Únia materských centier sa pripája k oslavám tohto dňa prostredníctvom 17tich zo svojich členských materských centier v 13 mestách na Slovensku (Prešporkovo, Budatko a Macko Bratislava; Kvietok Rohožník, Stonožkine slniečka Senica, Stonožka a Haliganda Košice; Dietka Spišská Nová Ves, Gašparko Nová Baňa, Mamioáza Zlaté Moravce, Mama klub Sereď, Nováčik Nováky, Slniečko Prievidza, Ovečka Trenčianske Teplice, Srdiečko a Južanček Trenčín, Martinské rodinné centrum Martin).

V týchto materských centrách  sa budú konať rôzne aktivity: od osláv narodenín (MC Stonožkine slniečka Senica, Mama klub Sereď), cez dni otvorených dverí (MC Mamioáza Zlaté Moravce, Slniečko Prievidza, Gašparko Nová Baňa, Haliganda Košice), divadielka (v mnohých už spomenutých ale napríklad aj v MC Ovečka Trenčianske Teplice), šrakaniády na Devíne organizovanej MC Prešporkovo až po slávnostné otvorenie novej pobočky v MC Srdiečko Trenčín. V materských centrách môžete v týchto dňoch zažiť svet detí a rodičov sprostredkovaný cez dielničky, divadielka, hudobné, tanečné a cvičebné aktivity.

Členské materské centrá ÚMC sa zapojili aj do podpory Európskeho týždňa dojčenia (1. – 7. 10.) a tiež k prezentovaniu hnutia materských centier v Nemecku s podporou Goetheho Inštitútu. Viac informácií nájdete na webových stránkach ÚMC a zúčastnených MC. Spolu s nimi vás pozívame zažiť „ako chutí svet v materských centrách!“ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mine je medzinárodné hnutie a sieť podporujúca spoluprácu a výmenu medzi viac ako 850timi materskými centrami vo viac ako dvadsiatich krajinách: Albánsko, Argentína, Bosna, Bulharsko, Česká republika, Holandsko, Kanada, Kamerun, Keňa, Lichtenštainsko, Nepál, Rakúsko, Rusko, Rwanda, Slovensko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko a USA. Snaží sa vytvoriť svet, ktorý podporuje a oceňuje prácu matiek a rodín, svet ktorý považuje sociálnu kohéziu a komunitu za základ socíálneho a ekonomického rozvoja a svet, v ktorom je kultúra starostlivosti integrovaná do verejného života.

Únia materských centier je občianskym združením, ktorého poslaním je dosiahnutie úcty a uznania materstva v spoločnosti a spoluvytváranie podporujúcich podmienok pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny.

Materské centrá sú neziskové organizácie podporujúce rodiny s deťmi, ktoré stoja na základoch svojpomoci, spolupráce a vzájomného učenia sa. 

 

Mgr. Michaela Fedorová, PR manažérka, Únia materských centier, michaela.fedorova@materskecentra.sk, 0915/930 836