Vďaka Vám...

03.01.2012 21:47

RC Ovečka v roku 2011:

  • 3637 návštev v našich priestoroch, to je priemerne 303 návštev mesačne,
  • 6962 návštev www.rcovecka.teplice.sk, to je priemerne 580 návštev mesačne,
  • spolupracovalo s nami 12 organizácií a podnikateľských subjektov na našich akciách a podujatiach, spolupráca so všetkými organizáciami má dlhodobý charakter,
  • realizovali sme 9 druhov krúžkov a aktivít pre rôzne cieľové skupiny :-)

 

Krásne čísla!


Ďakujeme všetkým za priazeň

a tešíme sa na Vás aj v tomto roku!