Vstúpte s dieťaťom

29.06.2011 11:27

Tlačová správa Únie materských centier

 

Vstúpte s dieťaťom do certifikovaných zariadení!“

20.6.2011

 

Únia materských centier je organizácia zastrešujúca viac ako 80 materských a rodinných centier na Slovensku. Inšpiruje a podporuje vznik nových materských a rodinných centier ako priestoru, v ktorom môžu rodičia so svojimi malými deťmi zmysluplne prežívať obdobie, kedy sa plne venujú rodine – rozvíjať sa, vzdelávať, pracovať na sebe a nachádzať podporu. Poslaním Únie materských centier je dosiahnuť úctu a uznanie materstva v spoločnosti a spoluvytvárať podporujúce podmienky pre materstvo v najvyššom záujme dieťaťa, matky a rodiny.

 

Na zlepšenie podmienok rodičov starajúcich sa o malé deti sa predĺžila dĺžka rodičovskej dovolenky do troch rokov veku dieťaťa. Rodičia určite privítali možnosť byť doma s dieťaťom v najdôležitejšom období, zároveň si uvedomili, že deti musia ísť všade s nimi – do obchodu, na úrad, na poštu... a stretli sa s bariérami, ktoré im bežný život komplikovali.

Projekt „Vstúpte s dieťaťom“ vznikol na základe skúseností a zážitkov rodičov s malými deťmi, ktorí boli konfrontovaní s neochotou, ignorovaním ich objektívnych potrieb, ako aj nemožnosťou vstúpiť do zariadenia s kočíkom. Mnohí slovenskí podnikatelia, úrady, zdravotnícke zariadenia atď. neprihliadali na potreby rodičov s malými deťmi. Sú známe prípady, kedy majitelia umiestnili na vchodové dvere informáciu, že do zariadenia je vstup s kočíkom zakázaný. Mali nechať maličké deti v kočíkoch bez dozoru, v anonymnom priestore nákupných vozíkov. Bežnou realitou bola nemožnosť vstupu do zariadenia, úradov a inštitúcií s detským kočíkom z dôvodu jeho bariérovosti, či arogantné a upodozrievavé správanie personálu.

Nie všade je samozrejmosťou pochopenie voči deťom a ich špecifickým potrebám, preto Únia materských centier prišla s myšlienkou oceňovania tých, ktorí umožňujú rodičom na materskej a rodičovskej dovolenke prežiť toto obdobie plnohodnotne a bez obmedzení a vyhlásila pri príležitosti svetového roka rodiny v rámci projektu Vstúpte s dieťaťom v roku

 

2003 celoslovenskú súťaž o „Zariadenia priateľské k deťom a rodinám“.

Zámerom projektu je vyhľadávanie, motivácia a oceňovanie stravovacích, ubytovacích zariadení, obchodov a úradov, ktoré prihliadajú pri poskytovaní svojich služieb na rodiny s deťmi a poskytujú im podmienky, ktoré rešpektujú ich špecifické potreby a prispievajú k zlepšeniu kvality poskytovaných služieb.

Cieľom je:

 a  monitorovať stav v existujúcich stravovacích a ubytovacích zariadeniach ako aj obchodoch v jednotlivých regiónoch Slovenska, či spĺňajú kritériá prístupnosti pre rodiny s malými deťmi;

 a  vyzdvihnúť zariadenia, ktoré spĺňajú príslušné kritériá nálepkou s logom projektu „Vstúpte s dieťaťom“ a udeliť im certifikát „Zariadenie priateľské k deťom a rodinám“ ;

 a  motivovať ďalšie subjekty k tomu, aby dané podmienky naplnili a potvrdili tak svoju ľudskosť a ústretovosť;

a   motivovať spoločnosť k vyhľadávaniu bezbariérových a priateľských zariadení, čím môžu priamo prispieť k zlepšeniu kvality života rodín vo svojom regióne; v mieste svojho bydliska;

 „Tipy na prorodinné zariadenia nám posielajú rodičia najmä z materských a rodinných centier, ale o certifikát prejavujú záujem aj jednotlivé hotely a reštaurácie,“ povedala Soňa Holíková, koordinátorka projektu Vstúpte s dieťaťom. Zariadenia, ktoré splnia povinné kritériá pre svoju kategóriu získajú ocenenie v podobe certifikátu „Zariadenie priateľské k deťom a rodinám“ a nálepky s logom súťaže, ktoré slúžia na identifikáciu a informovanie verejnosti, že dané zariadenie poskytuje kvalitné služby pre rodiny s deťmi a zaväzuje sa dodržiavať princípy ústretového správania dlhodobo. K dnešnému dňu je certifikovaných 42 hotelov, 62 reštaurácií, 32 obchodov a inštitúcií! V súčasnosti sme certifikát inovovali o hodnotenie prostredníctvom hviezdičiek. Každé zariadenie tak má možnosť vylepšovať svoje služby.

Čo všetko rodičia s deťmi uvítajú? – detské menu, detskú stoličku, bezbariérovosť, ústretový a trpezlivý personál, nefajčiarske prostredie, detské kútiky, dojčiaci kútik, priestor na odloženie kočíka, prebaľovací pult, ihrisko, bazén, pre väčších požičovňu športových potrieb, spoločenských hier, zorganizovanie programu pre celú rodinu a rodičov určite potešia rodinné zľavy. V reštauráciách Primi sa deti môžu zabaviť pečením vlastných pizza koláčikov. „Sám som otcom, preto už pri zariaďovaní reštaurácií  sme rozmýšľali ako zaujať detského návštevníka. Verím, že naše netradičné riešenie detského kútika sa deťom páči a radi sa k nám vracajú,“ povedal majiteľ siete reštaurácií Ing. Peter Štecko. Primi reštauráciám Únia materských centier udelila za ústretovosť a inovatívnosť certifikát „Zariadenie priateľské k deťom a rodinám“.

Projekt „Vstúpte s dieťaťom“ úspešne naštartoval proces odbúravania neprirodzených bariér a hľadania možností ako urobiť svet rodičovstva príťažlivým. Zároveň iniciuje k prirodzenej ústretovosti, k profesionálnejšiemu správaniu jednotlivcov a skupín vo vzťahu k rodinám.

Názov projektu „Vstúpte s dieťaťom“ nemajú byť len prosbou a želaním, ale prirodzeným právom každého z nás, aby sa rodičia s malými deťmi cítili v našej spoločnosti akceptovaní a ich prítomnosť vítaná.

Vytvorme spoločnosť priateľskú k deťom a rodinám v čo najširšom ponímaní, aby zohľadňovanie ich potrieb bolo súčasťou a samozrejmosťou spoločenského a podnikateľského myslenia na Slovensku.

 

Projekt Vstúpte s dieťaťom podporili:

Prvá stavebná sporiteľňa – www.pss.sk

Bupi, prírodná kozmetika – www.bupi.sk

 

 

PhDr. Soňa Holíková

Koordinátor Vstúpte s dieťaťom

Únia materských centier

0907/230 887, sona.holik@gmail.com