Z rozprávky do rozprávky

09.10.2014 21:41

Určite všetci dobre poznáte známu vetu ... Kde bolo, tam bolo... Pri tejto vete všetky deti stíchnu a očakávajú, že sa prenesú do zázračného sveta rozprávok, kde dobro víťazí nad zlom. 

 

Pre materské a rodinné centrá, ktoré navštevujú denne stovky rodín s deťmi je rozprávkové prostredie prirodzené. Preto ústred nou témou akcie, do ktorej sa už po 5-ty rok zapája   Únia materských centier Slovenska je „Z rozprávky do rozprávky„. Lebo rozprávky majú v sebe krásu, jednoduchosť, ale aj poučnosť pre malých aj tých skôr narodených. Ide o akciu pod názvom   Medzinárodný deň materských centier (MDMC), do ktorej sa zapájajú materské centrá mnohých krajín sveta. Tento rok po líderstve Nemecka, Bulharska, Českej Republiky a Argentíny drží vladárske žezlo pevne v rukách Slovensko. Vďaka tomu máme možnosť predstaviť materské a rodinné centrá, ale aj Slovensko ako krajinu celému svetu.   

 

Na Slovensku sa do organizovania MDMC pridávajú mnohé materské a rodinné centrá.

 

PRIDAJTE SA K NÁM AJ VY POČAS MEDZINÁRODNÉHO TÝŽDŇA 6. - 10. októbra 2014 V JEDNOTLIVÝCH MESTÁCH SLOVENSKA, ALEBO   V SOBOTU 11. októbra 2014 V HLAVNOM   MESTE  BRATISLAVA.  

NEZÁLEŽÍ, Z KTORÝCH KONČÍN SLOVENSKA PRICESTUJETE,   ZAŽIJETE S NAMI  ROZPRÁVKOVÚ ATMOSFÉRU MDMC, LEBO ÚNIA MATERSKÝCH CENTIER MÁ   CIEĽ  V ROKU 2014   SPOJIŤ ROZPRÁVKAMI   MATERSKÉ CENTRÁ SVETA.

Viac informácií na:   https://materskecentra.sk/imcd.html