Zvýšený rodičovský príspevok

06.01.2010 21:35

Príspevok štátu rodičom, ktorí sa rozhodli pre osobnú starostlivosť o dieťa do dvoch rokov veku, stratili pracovný príjem a spĺňajú podmienky nároku na materské, sa od 1. januára tohto roku zvýšil zo súčasných 164,22 eura na 256 eur. Po dvoch rokoch veku dieťaťa do jeho troch rokov táto dávka klesne na 164,22 eura.

Vyplýva to z novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2010. Rodičia, ktorí boli pred narodením dieťaťa nezamestnaní, resp. pracovali len krátkodobo, dočasne a nesplnili podmienky nároku na materské, budú od tohto januára poberať rodičovský príspevok naďalej v súčasnej výške 164,22 eura so zachovaním jeho valorizácie v závislosti od zmeny životného minima. Zvýšený rodičovský príspevok by malo  podľa odhadov ministerstva práce a sociálnych vecí dostávať takmer 30 tis. rodičov, kým dávku v nezmenenej sume majú úrady práce a sociálnych vecí vyplácať približne 98 tisíc rodičom.

Rodičia, ktorí dostávali rodičovský príspevok pred 1. januárom 2010 v pôvodnej výške, musia o zvýšený príspevok v sume 256 eur požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak sa rodičia rozhodnú pre vstup alebo návrat na trh práce ešte pred skončením nároku na rodičovský príspevok, majú nárok na nový jednorazový príspevok vo výške 25 percent sumy poberaného rodičovského príspevku. Ak rodičovi, ktorému bol jednorazový príspevok poskytnutý, vznikne opakovane nárok na rodičovský príspevok, bude podľa schválenej novely zákona dostávať 75 percent zo sumy rodičovského príspevku za príslušné kalendárne mesiace.

Autor: SITA

 

 

https://ekonomika.sme.sk/c/5182193/pre-rodicov-sa-zmenilo-vela-veci.html